Bibbinytt
En faglig blogg om metadata

God digital formidling er bygget på gode metadata

Metadata danner grunnlaget for søk, navigasjon og oppdagelse av bøker i digitale tjenester.

Året som var og året som kommer

For nesten akkurat ett år siden startet Elise Conradi å jobbe i Biblioteksentralen. Her summerer hun opp inntrykkene fra det første året hos oss. Den 2. januar 2019 tiltrådte jeg stillingen som leder for Bibliotekfaglig avdeling ved Biblioteksentralen. Overgangen fra mer enn åtte år med

Den redaksjonelle arbeidsgangen i Deweys desimalklassifikasjon

Hva skal til for å få et nytt emne inn i Deweys desimalklassifikasjon? Første utgave av Deweys desimalklassifikasjon var en liten flis av en håndbok på 42 sider. Den kom ut i 1876 og inkluderte rundt 1000 klasser og 2500 registertermer. I løpet av de