?!

Bibbinytt

En åpen kanal med spørsmål og svar om hverdagen vår. Og framtiden.
En del av jobben vår er å se framover, men man må neppe være spåkvinne for å se at en effektiv og automatisert samhandling mellom innkjøp av medier, katalogdata og bibliotekkatalog blir stadig viktigere. Dette vil vi prioritere å arbeide med i 2017.

En del av jobben vår er å se framover, men man må neppe være spåkvinne for å se at en effektiv og automatisert samhandling mellom innkjøp av medier, katalogdata og bibliotekkatalog blir stadig viktigere. Dette vil vi prioritere å arbeide med i 2017.

BIBBI – stadig i utvikling

Bibbi-dataene er en klippe i mange bibliotek, og representerer for mange kontinuitet. «Under panseret» foregår det likevel stadige forbedringer, alle med mål om å frigjøre enda mer tid til formidling og veiledning for bibliotekarene. Hva er bra og hva er nytt på den fronten?

Ett system, enkle prosesser og tid spart

Vi er opptatt av at prosessene skal være enklest mulig for bibliotekene. Derfor er det slik at når du bestiller en bok fra Biblioteksentralen, får du en bestillingspost rett inn i innkjøpsmodulen i biblioteksystemet ditt. Bestillingspostene viser lånerne hvilke bøker som biblioteket har bestilt, og de kan sette seg på venteliste. Du får i tillegg god oversikt over bestillingene dine og holder orden på budsjettet.

Når du så mottar boka fra Biblioteksentralen, kan du være sikker på at den er ferdig katalogisert med deweynummer, hyllesignatur og emneord og overført til din bibliotekkatalog. På denne måten trenger du ikke å forholde deg til flere systemer. Du slipper å katalogisere selv eller gjøre rettinger – boka kan lånes ut med en gang.grafe_tid

grafe_timeforbruk

I perioden 30. november 2015 til 30. november 2016 katalogiserte Biblioteksentralen 13.989 titler. Av disse var 6.433 skjønnlitterære bøker, 5.097 fagbøker. Regnet om i tidsbruk vil katalogisering ta henholdsvis 2.548 timer for fag, 1.608 for skjønn litteratur. I tillegg kommer film og e-medier.

Nytt også for kulturfondbøker

Det har vært et ønske fra bibliotekene å få kortposter også på kulturfondbøkene rett inn i katalogen, slik at lånerne kan sette seg på venteliste og bibliotekene får en oversikt over hva som kommer. Kulturfondbøkene er ikke bøker bibliotekene kjøper inn, men bøker de mottar gjennom innkjøpsordningene fra Kulturrådet.

Hvis du abonnerer på BIBBI-data, vil du fra mars 2017 få forhåndsposter på kulturfondbøker når vi får beskjed fra Kulturrådet om hvilke titler som er påmeldt innkjøpsordningene. Når du mottar bøkene, er de selvsagt ferdig katalogisert.

Ny versjon av BIBBI autoriteter

Vi har også utviklet en ny og bedre versjon av autoritetsregisteret vårt. I BIBBI autoriteter har du tilgang til alle emnene våre. Emnene er knyttet til klassifikasjonsnummer etter både DDK5 og WebDewey, så det fungerer også som et register til Dewey. Nytt av 2017 er at autoritetsregisteret nå er en del av BIBBI-abonnementet ditt.

Til syvende og sist er vi opptatt av at bibliotekene skal oppleve kontinuitet og kvalitet på emneord og katalogdata. Det er hovedfokuset vårt når vi stadig utvikler tjenestene.