FAQ

Jeg har hørt at katalogdataene nå skal være gratis. Stemmer det?

Nei, alle katalogdata er ikke gratis. Nasjonalbiblioteket betaler nå Bokbasen for å lage katalogdata på norsk litteratur, og disse er gratis tilgjengelig for bibliotekene. Katalogdata på utenlandske bøker, filmer, spill og musikk må biblioteket skaffe på egen hånd, for eksempel gjennom et BIBBI-abonnement.

Kan jeg abonnere på katalogdata kun for utenlandsk litteratur, film, musikk og spill fra Biblioteksentralen?

Ved å abonnere på BIBBI får du tilgang til hele basen vår og dermed alt vi har katalogisert – bøker, e-bøker, lydbøker, filmer, spill og musikk – både norske og utenlandske, nye og eldre katalogposter. Bruker du alt, er du sikret en ensartet og god praksis for hele katalogen din. Men du kan selv velge hvilke katalogposter du til slutt bruker. Vi har satt ned prisen på abonnementet ditt, så du betaler heller ikke det samme som før.

Vil katalogposten være klar når jeg mottar boka?

For å være sikker på at katalogposten er tilgjengelig når du mottar boka fra oss, må du abonnere på BIBBI. Boka er alltid ferdig katalogisert når du mottar den.

Må jeg katalogisere noe selv?

Du vil finne alt du har kjøpt fra oss i BIBBI-basen, og må ikke katalogisere noe selv hvis du abonnerer på BIBBI. Du har også tilgang til hele vår base på 270.000 katalogposter fra tidligere år.

Vil BIBBI-postene fungere i Nasjonalt søk og andre samsøk?

Ja. Gode, konsistente katalogdata er viktige for å få til gode samsøktjenester. Ved å abonnere på Bibbi katalogposter, vil du være sikker på at kvaliteten er god, praksisen er lik over tid og at bibliotekets katalog har konsistente og gode katalogdata som fungerer godt både i egne og felles søketjenester.

Vil jeg fortsatt få bestillingsposter rett inn i katalogen når jeg bestiller en bok hos Biblioteksentralen?

Ja, bestillingspostene vil fortsatt komme rett inn i innkjøpsmodulen i katalogen din. Den korte bestillingsposten erstattes automatisk av en ferdigkatalogisert post innen du mottar boka hvis du har Mikromarc med innkjøpsmodul eller Bibliofil som biblioteksystem.

Skjer det endringer i emneordene jeg bruker?

Hvis du ønsker å ha konsistens i emneordene dine på både gamle og nye poster, bør du fortsatt abonnere på BIBBI. Da får du de samme kvalitetssikrede emnene som før på alle typer media, både norske og utenlandske. Emnene vil fortsatt være på både bokmål og nynorsk.

Jeg ønsker å få forhåndsposter til bøker som kommer på kulturfond, slik at lånerne kan sette seg på venteliste. Er dette mulig?

Ja, hvis du abonnerer på BIBBI-data og mottar kulturfondbøker, får du forhåndsposter rett inn i bibliotekkatalogen uten å måtte gjøre noe. Vi sender ut forhåndspostene når Kulturrådet gir oss beskjed om hvilke titler som er påmeldt innkjøpsordningene for litteratur. Dette forutsetter at biblioteket har bibliotekeksystemet Mikromarc (med innkjøpsmodul) eller Bibliofil.

Må jeg forholde meg til flere systemer?

Du får tilgang til alle katalogpostene på samme måte som før hvis du abonnerer på BIBBI. Du behøver ikke forholde deg til ulike systemer.

Får jeg fortsatt omtaler jeg kan bruke til veiledning?

Ja, du vil få bibliotektilpassede omtaler i postene på samme måte som før.

Er katalogpostene tilpasset min katalog?

Biblioteksentralen har katalogisert, klassifisert og satt på emneord for folkebibliotekene i nesten 60 år. Vi er opptatt av at katalogpostene skal brukes til gjenfinning og formidling av medier i folke- og skolebibliotekene. Vi har utviklet mange av de gjenfinningselementene som er viktig for folke- og skolebibliotekene – for eksempel dokumenttype, alderskoder og emneord.

Finner jeg katalogposter i BIBBI på medier som jeg kjøper andre steder?

For å være sikker på at vi katalogiserer boka, bør du kjøpe den hos oss. Men dersom du kjøper en bok eller film ett annet sted, og andre bibliotek har kjøpt den hos oss, vil du finne katalogposten i BIBBI.

Vil skolen min ha tilgang på BIBBI-data?

I kommuner hvor folkebiblioteket abonnerer på BIBBI katalogdata, kan alle kommunens barne- og ungdomsskoler få gratis tilgang på BIBBI-data. Det finnes ikke egne abonnement for skolebibliotek i grunnskolen. For skolebibliotek i videregående skoler er det et eget BIBBI-abonnement. Kontakt oss for pris og bestilling.

Jeg ønsker å abonnere på BIBBI katalogdata. Hvordan gjør jeg det?

Da tar du kontakt med oss for pristilbud. Det går svært raskt å komme i gang når bestillingen er fullført. Ved å abonnere på BIBBI katalogdata, får biblioteket tilgang til alle katalogposter i hele BIBBI-basen: norsk, utenlandsk, alle medietyper, nye og eldre poster. Når folkebiblioteket abonnerer, kan alle kommunens barne- og ungdomsskoler få gratis tilgang på BIBBI-data. Videregående skoler må ha eget abonnement. Se også Biblioteksentralens hjemmesider.